Začnite danes - začnite znova

Osebni stečaj

Osebni stečaj lahko začnejo osebe, ki so nelikvidne ali prezadolžene. Tem omogoča tudi, da popla...
Preberi več...

Stečaj podjetja

Stečaj podjetja je postopek prenehanja gospodarskega subjekta. V stečajnem postopku podjetja gre p...
Preberi več...

Davčno svetovanje

Davčno svetovanje vam kot podjetju ali posamezniku pomaga bolje predvideti izide poslovanja in se n...
Preberi več...
About Us Image

Osebni stečaj - kaj in kako

Osebni stečaj, je namenjen je tistim, ki so prezadolženi, tistim katerih dolgovi znašajo presegajo premoženje. Namen osebnega stečaja je, da je po uspešno opravljenem postopku, posameznik deležen odpusta obveznosti. Postopek odpusta obveznosti je namreč postopek znotraj postopka osebnega stečaja in na podlagi katerega se dolžniku odpustijo vsi dolgovi (po zaključenem postopku), razen nekaterih, ki jih zakon taksativno našteva (npr. dolgovi iz naslova preživnine, glob za prekrške, povrnitve škode, povzročene namerno ali iz hude malomarnosti, prispevki za socialno varnost, itd.).

Vse o osebnem stečaju

Osebni stečaj pomeni, da vam pripada 76% minimalne bruto plače. V kolikor pa je dolžnik starš mladoletnega otroka, ki ga preživlja oz. preživlja družinskega člana, pa mu/ji pripada nekoliko več. Staršu, ki je v osebnem stečaju poleg minimalne plače pripada še znesek, ki je namenjen za vzdrževanje družinskega člana. Ta za 1. otroka znaša okoli […]

Preberi več...

V težkih življenjskih situacijah se osebni stečaj včasih zdi najbolj smiselna izbira. Kljub temu pa osebni stečaj ni vedno smiseln. ČEprav se pogosto oglašuje “sprožite osebni stečaj in začnite znova”, pa temu ni ravno tako. Osebni stečaj namreč vpliva in omeji življenje po tem, ko se zaklljuči. Ne le, da vas lahko preganjajo (proti zakonu) […]

Preberi več...

Osebni stečaj je vedno bolj pogosta rešitev posameznikov, da lahko znova vstopijo v svet financ. Za mnoge je osebni stečaj edina rešitev, saj drugače realno ne bi mogli odplačati svojih obeznosti v celoti. Za druge je osebni stečaj le cenejša rešitev kot katera druga.

Preberi več...