Osebni stečaj – Kaj je osebni stečaj in komu je namenjen?

Osebni stečaj je vedno bolj pogosta rešitev posameznikov, da lahko znova vstopijo v svet financ. Za mnoge je osebni stečaj edina rešitev, saj drugače realno ne bi mogli odplačati svojih obeznosti v celoti. Za druge je osebni stečaj le cenejša rešitev kot katera druga.

Osebni stečaj pomeni, da kot fizična oseba prosite za odpust dolgov, za znesek v katerem presegajo vaše premoženje. Torej vse tisto, česar s premoženjem ne  morete odplačati, se odpusti. Osebni stečaj vam tako omogoča, da začnete znova.

Osebni stečaj je namenjen fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom (s.p.-jem). 

Razlogi za osebni stečaj

Za osebni stečaj ne potrebujete pravzaprav nobenega razloga ali izgovora. Dovolj jem da ste prezadolženi (vaše obveznosti so višje od vašega premoženja) ali nelikvidni.

Nelikvidnost posameznika pomeni lahko dve stvari, odvisno od tega, ali ste podjetnik oz. zasebnik, ali posameznik.

Nelikvidnost podjetnika ali zasebnika

Če več kot dva meseca zamujate z izpolnitvijo obveznosti, ki v skupnem znesku presegajo 20% zneska vaših obveznosti, ki so izkazane v letnem poročilu za zadnje poslovno leto, pred njihovo zapadlostjo.

Nelikvidnost potrošnika

Če za več kot dva meseca zamujate z obveznostmi, ki v skupnem znesku presegajo trikratnik vaše plače, nadomestil ali drugih prejemkov, katere prejemate redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev.

če ste nezaposleni in ne prejemate nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamujate z izpolnitvijo obveznosti, ki presega(jo) 1.000 EUR.

Kako poteka osebni stečaj – postopek

Postopek osebnega stečaja lahko začnete tudi samostojno in sicer tako, da na pristojno okrožno sodišče vložite predlog za začetek osebnega stečaja, ki pa mu morate predložiti izjavo o premozenjskem stanju in izjavo o morebitnih ovirah za odpust obveznosti (izjava, ki jo je potrebno predhodno overiti pri notarju oz. na pravni enoti). PRedložiti morate tudi podatke o TRR ter o prejemkih.