Stečaj podjetja

Stečaj podjetja je postopek prenehanja gospodarskega subjekta. V stečajnem postopku podjetja gre prisilno prenehanje gospodarskega subjekta, saj s svojim premoženjem ni zmožno v celoti poplačati vseh svojih obveznosti.

Namen stečaja podjetja

Namen vodenja stečajnih postopkov je v tem, da se uresničijo interesi upnikov, da dosežejo plačilo svojih terjatev v enakem deležu, kot tudi drugi upniki. Pri stečaju podjetja se unovči vse premoženje dolžnika, iz denarja, ki se ga pridobi s prodajo premoženja dolžnika. Tako se upniki z istovrstnimi terjatvami poplačajo v enakem deležu.

Če predlog za začetek postopka poda podjetje samo, potem se avtomatsko smatra, da je dolžnik insolventen, zato ga sodišče v tem smislu ne preverja.

Stečaj podjetja in svetovanje

Za nekatera podjetja, ki se soočajo s temi ovirami je včasih dovolj že davčno svetovanje.

Obrnite se na nas