Davčno svetovanje

Davčno svetovanje vam kot podjetju ali posamezniku pomaga bolje predvideti izide poslovanja in se nanje bolje pripraviti. S pomočjo davčnega svetovanja tako lahko optimizirate poslovanje in ravnanje z namenom, da ne izgubljate sredstev po nepotrebnem. Izvajamo različne storitve povezane z davčnim svetovanjem.

Davčno svetovanje zagotavljamo podjetjem za tekoče poslovanje, načrtovanje in analiziranje ter pri vzpostavljanju sistemov notranjih kontrol.

Pomagamo tudi pri optimizaciji obdavčitev poslovanje in drugih vrst obdavčitev z ozirom na tveganja, ki jih predstavlja inšpekcijski nadzor.

Nudimo zastopanje v primeru davčnih pregledov.

Davčno svetovanje za pravne osebe zagotavljamo na naslednjih področjih:

  • davek od dohodka pravnih oseb,
  • davek na dodano vrednost,
  • zakon o dohodnini,
  • vseh drugih davkov, ki so pomembni za podjetje.

Davčno svetovanje za fizične osebe zagotavljamo pri:

  • obdavčitvi z dohodnino vseh vrst osebnih prejemkov (vključno kapitalski dobički …),
  • socialnih zavarovanjih,
  • osebnih stečajih,

Obrnite se na nas